bieliźniarstwo i pończosznictwo
Numer: 005 :: Mewa myśli o giełdzie

Mewa myśli o giełdzie (2278)

Biłgorajskie Zakłady Dziewiarskie “Mewa” – producent bielizny i odzieży – pracują nad nową strategią. Jej wdrożenie ma przyczynić się do poprawy wyników ekonomicznych, co ma duże znaczenie przed rozważanym wejściem spółki na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

reklama

Wyniki “Mewy” w 2005 roku były niższe od uzyskanych w roku poprzednim. Wartość przychodów obniżyła się o 2,9 % i zamknęła się kwotą 25,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 80 tys. zł.
Zdaniem zarządu, przyczyną spadku przychodów była zmiana struktury sprzedawanych produktów oraz kierunków sprzedaży. Firma sprzedała w 2005 roku mniej wyrobów bieliźniarskich oraz zmniejszył się też udział eksportu w ogólnych przychodach.

Mimo gorszych wyników finansowych, biłgorajski producent bielizny z optymizmem myśli o przyszłości. Na początku tego roku za kwotę 50 tys. zł kupił 20% udziałów w specjalnie powołanej w tym celu rzeszowskiej firmie Szamé Sp. z o .o. Pozostałe 80% udziałów należy do osób zarządzających “Mewą”. Wcześniej marka Szamé należała do rzeszowskiej hurtowni “Giewont”. Sygnowano nią bieliznę oraz salony sprzedaży. Są one ulokowane m.in. w warszawskich i rzeszowskich centrach handlowych. Nazwą Szamé oznaczono także 20 sklepów i stoisk franczyzowych w Polsce oraz 7 na Ukrainie. Przychody hurtowni “Giewon“t ze sprzedaży towarów z marką Szamé za 2005 r. wyniosły ok. 6 mln zł. “Mewa” będzie dostarczać do sieci Szamé część swojej oferty, w tym bieliznę satynową, bawełnianą, oraz piżamy męskie. Planowane jest także podejmowane wspólnych – wraz z Szamé – przedsięwzięć marketingowych. Wejście “Mewy” do Spółki Szamé, Zarząd “Mewy” traktuje jako długoterminową inwestycję, która w przyszłości umożliwi Spółce poszerzenie oferty, zdobycie nowych rynków sprzedaży oraz znaczne zwiększenie skali działalności. Siedziba Spółki Szamé została przeniesiona do Biłgoraja, a Spółka wynajęła od “Mewy” lokale do prowadzenia działalności oraz przejęła kilku pracowników. Zakup marki Szamé jest częścią opracowywanej przez “Mewę” strategii. Głównym zamiarem zarządu spółki na 2006 rok jest przygotowanie “Mewy” do pozyskania i zagospodarowania kapitału zewnętrznego w wysokości umożliwiającej częściową spłatę zadłużenia w bankach, rozpoczęcie budowy sieci własnych sklepów oraz reklamę marek produktowych. Dla szybkiej poprawy wyników spółki zdecydowano się na przeprowadzenie zmian w zakresie organizacji i zatrudnienia. Wprowadzone rozwiązania mają obniżyć koszty stałe o 10%.
“Mewa” Zakłady Dziewiarskie “Mewa” istnieją od 1961 roku. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Mewa była największym przedsiębiorstwem w województwie zamojskim i zatrudniała 4,2 tys. pracowników. Po podziale w 1990 r. oraz przekształceniu w 1991 r. w spółkę akcyjną – w 1995 r. weszła do programu narodowych funduszy inwestycyjnych. Obecnie pakiet kontrolny akcji Spółki jest w posiadaniu członków zarządu. Od 1997 r. akcje “Mewy” są przedmiotem obrotu na publicznym rynku CeTO. W wyniku restrukturyzacji z firmy produkcyjnej, “Mewa” w ostatnich kilku latach przekształciła się w firmę projektowo-handlową zlecającą poddostawcom produkcję wyrobów według własnych wzorów.
reklama
Spis treściWydania archiwalne