bieliźniarstwo i pończosznictwo
Numer: 012 :: Cafe gospodarka

Cafe gospodarka (2112)

GUS: lepiej w przemyśle, gorzej w handlu
Firmy produkcyjne biorące udział w comiesięcznym badaniu koniunktury prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny odczuły lekką poprawę swojej sytuacji w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Firmy spodziewają się zwiększenia portfela zamówień i produkcji. Mają też mniej problemów ze ściąganiem należności od kontrahentów i regulowaniem swoich zobowiązań. Sprzyjające warunki prowadzenia działalności wpłyną na wzrost zatrudnienia.
Niestety gorzej kształtuje się sytuacja w handlu detalicznym. W tym sektorze gospodarki wciąż więcej firm widzi pogorszenie sytuacji. Bieżąca sprzedaż oceniana jest pozytywnie, jednak przyszły wzrost ma być wolniejszy. W handlu należy spodziewać się redukcji zatrudnienia.

reklama

Czy wszystkie firmy są zwolennikami ograniczenia importu bielizny z Chin?
W Europie trwa kampania nakłaniająca Parlament Europejski do ograniczenia importu produktów bieliźniarskich z Chin. Nowymi przepisami nie są na pewno zainteresowani importerzy tanich wyrobów bieliźniarskich oraz firmy, które zlecają produkcję np. w Chinach.
Wprowadzenie restrykcyjnych przepisów dotyczących oraz ceł antydampingowych może spowodować, tak jak ma to miejsce w przypadku branży obuwniczej ograniczenie skali produkcji odbywającej się w Chinach. To z kolei może spowodować trudności dla dużych firm, które zdecydowały się obniżyć koszty wytwarzania i umiejscowiły produkcję w Azji.
Jeżeli zaś chodzi o klientów indywidualnych, wprowadzenie nowych przepisów może doprowadzić do wzrostu cen.

Ceny energii elektrycznej znacznie wzrosną
Aż o 100% mogą wzrosnąć ceny energii elektrycznej w najbliższych sześciu latach – wynika z wypowiedzi Jacka Jaśkiewicza z Ministerstwa Środowiska. Powodem tak poważnej podwyżki może być wprowadzenie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Koszty spółek energetycznych będą wyższe, za co w efekcie zapłacą konsumenci.
Wzrost cen energii elektrycznej podniesie koszty stałe funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych – także z branży bieliźniarskiej i pończoszniczej.

reklama
Spis treściWydania archiwalne