bieliźniarstwo i pończosznictwo
Numer: 014 :: Kilka słów o ludziach :: którzy nie kupują kostiumów kąpielowych

Kilka słów o ludziach, którzy nie kupują kostiumów kąpielowych (5891)

Rozwój kolei żelaznej w kierunku wybrzeży pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego stulecia, sprzyjał wyjazdom nad morze rozwojowi turystyki nadmorskiej. Tam też zaczęła się rozwijać “tekstylna moda plażowa”.
Jednak już wtedy tworzyły się grupki naturystów. Pierwsze niewielkie grupki propagujące i uprawiające wspólna nagość tworzyły się pod koniec XIX wieku, głównie w Niemczech. W 1901 roku w Berlinie została założona pierwsza oficjalna organizacja naturystyczna na świecie, pod nazwą Towarzystwo Kultury Fizycznej, a w 1902 roku zaczęło tam wychodzić pierwsze na świecie pismo naturystyczne pt. Piękno. Kilka lat potem niemieccy naturyści mieli już kilkanaście klubów.

reklama

16 marca 1925 roku w Ufa-Palast w Berlinie odbyła się prapremiera pierwszego na świecie filmu o tematyce naturystycznej, wyprodukowanego w wytwórni UFA pod tytułem “Drogi do siły i piękności” w reżyserii Wilhelma Prager’a. Przedstawiał on współczesne osiągnięcia w dziedzinie gimnastyki, atletyki i tańca. W estetycznych obrazach pokazywał wysportowane ciało – również antyczną kulturę ciała, wprowadzając sceny prezentujące rajską nagość, rozgrywające się w rzymskich łaźniach i greckich stadionach. Ogólnie film był oceniany jako wielki wyczyn wychowawczy, którym wytwórnia UFA mogła przyczynić się do rozpowszechnienia wśród Niemców hartu ciała oraz rozwoju naturyzmu.
W tym czasie naturyzm rozwijał się także w ZSRR, był tam nawet bardziej spontaniczny i naturalny niż w krajach zachodnich, ze względu na pradawne tradycje rosyjskiej bani czy fińskiej sauny, z których korzystały całe rodziny.
Po I wojnie światowej naturyzm pojawił się także w innych krajach: Francji, Anglii, Holandii, Danii, Szwajcarii, Austrii, Szwecji… .
W 1930 roku we Frankfurcie nad Menem powstał Europejski Związek Naturyzmu. Po dojściu Hitlera do władzy siedzibę związku przeniesiono do Wielkiej Brytanii.
Prawdziwy rozwój naturyzmu przyniosły dopiero jednak lata 50. Pierwsze powojenne spotkanie naturystów odbyło się w Londynie w 1951 roku, a rok później w Montalivet we Francji powołano Międzynarodową Federację Naturystyczną (International Naturist Federation), zrzeszającą związki względnie federacje klubów naturystycznych z poszczególnych krajów. Organizacja ta reguluje sprawy organizacyjne międzynarodowego naturyzmu, urządza imprezy rekreacyjne i sportowe, a co 2 lata – międzynarodowe kongresy.
Polacy też nie pozostawali w tyle! Udokumentowane pierwsze pojawienie się naturystów na ziemiach polskich miało miejsce w 1897 roku, kiedy w Grudziądzu założono Towarzystwo Naturalnego Sposobu Życia. Jego członkowie preferowali opalanie się nago, uważając to za najważniejszą formę kontaktu z przyrodą. Po I wojnie światowej jednym z ośrodków naturystycznych były Zaleszczyki, kąpieli bez ubrania też w Dąbku i na terenie Pojezierza Wileńskiego.
Po II wojnie światowej, 1946 roku, koło Krynicy Morskiej można było spotkać opalające się grupy naturystów. W latach 1948-1950 pierwsi naturyści zaczęli się pojawiać między Jastarnią a Juratą. Warszawianie mieli w latach pięćdziesiątych plażę naturystyczną nad Wisłą za Bielanami, jednak została ona zlikwidowana, bowiem Wisła poniżej stolicy była coraz bardziej zatruta ściekami przemysłowymi. Plaża dla naturystów w Chałupach powstała w 1960 roku, jednak tak naprawdę naturyzm zaczął się rozwijać dopiero w latach 80. Wtedy to prasa, radio i telewizja nadały temu ruchowi rozgłos. Od 1983 roku naturyści mieli swoją rubrykę w Tygodniku Każdego Konsumenta VETO, która przetrwała aż do roku 1990. Od 1983 roku trwały bezskuteczne zabiegi u komunistycznych władz o zarejestrowanie pierwszego polskiego stowarzyszenia naturystów – Polskiego Towarzystwa Naturystycznego, do którego jednak nigdy nie doszło. Pomimo to stowarzyszenie to w najlepszym okresie swojego istnienia skupiało ponad 30 tysięcy członków i sympatyków.
Dopiero zmiana systemu politycznego, a co za tym idzie – Ustawy o Stowarzyszeniach, pozwoliła na rejestrację pierwszego polskiego stowarzyszenia naturystów.
W 1989 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Naturystów Polskich. W tym też samym roku wyszedł pierwszy numer pisma Natura Naturyzm, który istniał zaledwie rok czasu najpierw jako kwartalnik, a później jako dwumiesięcznik.
W latach 90 rozgłos wokół tego tematu ucichł, przestało też istnieć Stowarzyszenie Naturystów Polskich.

reklama
Spis treściWydania archiwalne