bieliźniarstwo i pończosznictwo
Numer: 021 :: Pierwsza połowa roku przyniosła wzrost przychodów

Pierwsza połowa roku przyniosła wzrost przychodów (3016)

Aż 130 przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych z branży bieliźniarskiej i pończoszniczej wzięło udział w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez redakcję Magazynu Bieliźniarstwo & Pończosznictwo. W przesłanych drogą e-mailową kwestionariuszach poprosiliśmy o ocenę sytuacji na rynku w pierwszej połowie tego roku oraz zaznaczenie profilu działalności firmy.
Wśród przedsiębiorstw, które odesłały wypełnione ankiety 40% stanowiły firmy zajmujące się produkcją bielizny, 27 % producenci pończoch i rajstop, 13% hurtownie bieliźniarskie, 13% hurtownie pończosznicze i 7% sprzedawcy detaliczni.
Ze zgromadzonych danych wynika, że przedsiębiorstwa działające na polskim rynku bieliźniarskim i pończoszniczym dobrze oceniają pierwszą połowę tego roku. Przychody ponad 30% przebadanych firm wzrosły o ponad 30% w stosunku do roku ubiegłego. 23% firm biorących udział w ankiecie także odnotowało wyższą sprzedaż (wzrost przychodów mniejszy niż 30%).

reklama

W gronie przedsiębiorstw, które przesłały wypełnione ankiety 31% respondentów twierdzi, że pierwsza połowa tego roku nie odbiega od ubiegłorocznej sytuacji rynkowej – przychody ze sprzedaży są na zbliżonym poziomie.
Spośród przedsiębiorstw bieliźniarskich i pończoszniczych uczestniczącym w badaniu tylko 23% stwierdziło, że sytuacja w branży uległa nieznacznemu pogorszeniu w pierwszej połowie tego roku.
Łączne wyniki ankiety pokazują, że w branży bieliźniarskiej i pończoszniczej w pierwszej połowie tego roku panowało ożywienie. Ponad połowa przedsiębiorstw odnotowała zwiększenie ogólnej wartości sprzedaży.
W podziale na branże wyniki naszej ankiety są zróżnicowane, ale odzwierciedlają dobrą koniunkturę w branży.

Bieliźniarstwo – produkcja

Polscy producenci bielizny dobrze oceniają sytuację w branży w pierwszej połowie tego roku. Jedna trzecia firm biorących udział w ankiecie twierdzi, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 30%. Taka sytuacja potwierdza, że polskie społeczeństwo coraz częściej sięga po produkty markowe, gdyż są one trwalsze i zapewniają wyższy komfort użytkowania. Źródłem przychodów firm z branży jest także systematycznie zwiększający się eksport. Dziś nie ma już praktycznie w Polsce producenta bielizny, który nie sprzedawałby części swojej produkcji za granicę. Jest to dowód na to, że polskie wyroby bieliźniarskie produkowane są z zastosowaniem najwyższych norm jakościowych. Ich dużym atutem jest umiarkowana cena.

Pończosznictwo – produkcja

Działający na polskim rynku producenci rajstop, pończoch i skarpet oceniają pierwszą połowę tego roku dość dobrze. Połowa firm biorących udział w ankiecie twierdzi, że koniunktura w branży jest lepsza, niż w roku poprzednim. Do lekkiego pogorszenia swojej sytuacji rynkowej przyznaje się jedynie 25% ankietowanych. Na taki odsetek przedsiębiorstw niezadowolonych z sytuacji na rynku wpływ może mieć okres, w którym przeprowadzane było badanie. Jak wiadomo okres letni jest dla branży pończoszniczej tzw. martwym sezonem. Ze względu na wysokie temperatury rajstopy, pończochy czy skarpety giną czeluściach szuflad. Dobry okres dla tego segmentu rynku bieliźniarskiego nadejdzie wraz z jesiennym ochłodzeniem.

Bieliźniarstwo, pończosznictwo – dystrybucja

Firmy dystrybucyjne działające w branży są najmniejszymi optymistami. Rozkład opinii o koniunkturze jest uporządkowany. 30% przedsiębiorstw twierdzi, że sytuacja w branży uległa lekkiej poprawie. Tyle samo firm twierdzi zaś, że jest odwrotnie. Czyli wartość przychodów ze sprzedaży nieznacznie się zmniejszyła. Największą grupa firm dystrybucyjnych twierdzi natomiast, że w pierwszej połowie tego roku sytuacja na rynku jest taka sama jak w zeszłym roku.

reklama
Spis treściWydania archiwalne