bieliźniarstwo i pończosznictwo

Redakcja (3414)

Magazyn Bieliźniarstwo & Pończosznictwo

Wydawca:
Scriptor
ul. Lindego 16/30
01-954 Warszawa
www.scriptor.com.pl
info@scriptor.com.pl

Adres redakcji:
Magazyn “Bieliźniarstwo & Pończosznictwo”
ul. Nowolipki 12/108
00-153 Warszawa
tel. 022 423 63 73
tel. (0) 604 62 77 66
info@scriptor.com.pl

Redaguje zespól:
Jaroslaw Chojnacki
(redaktor prowadzący),
Tomasz Brzezinski,
Monika Pawelec,
Magdalena Piotrowska

Dział reklamy:
tel. 022 423 63 73

Projekt graficzny i wykonanie serwisu:
Legion (legion.pl)

Skontaktuj się z nami

Na państwa telefony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30.

tel. (0) 604 62 77 66
info@scriptor.com.pl

reklama
Informacje o magazynie bipm